قلمدان خاتم کاری مدل اداری کشودار

300,000 تومان
بدون مالیات

قلمدان خاتم کاری مدل اداری کشودار

سایز
مدل
تعداد

  • سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
  • سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری) سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)
  • سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
100 قلم

مشخصات

نوع کاربرد
تزیینی
مصرفی
دسته بندی
قلمدان